Al onze apparatuur, pigmenten en werkruimten zijn goedgekeurd door de GGD. Zo weet u zeker dat u werkt volgens de gestelde norm. Veilig werken en werken volgens de richtlijnen va de GGD draagt zorg voor een behandeling die veilig en hygiënisch is voor zowel uw klanten als voor u zelf
Onze salon is door SBB erkend als leerbedrijf. Dit betekent dat wij aan alle voorwaarden voldoen om leerlingen van het MBO niveau 3 een volwaardige leerwerkplek te bieden. In ons salon kunnen leerlingen de leerdoelen behalen die voor de opleiding gesteld zijn. 


ISO 9001 - bevestigt dat het kwaliteitsmanagementsysteem van onze producten is gecertificeerd met een best practice standaard. Uitgegeven door een onafhankelijke certificatie-insteling. ISO 9001 is een signaal voor u dat de organisatie de nodige interne processen heeft geïmplementeerd om verplichtingen na te komen

ISO 13485 - toont inzet voor de kwaliteit van medische producten. Het kwaliteitsmanagementsysteem van de productie van onze producten voor micro-pigmentatie is beoordeeld op de naleving van de wettelijke eisen en of zij aan de medische behoeften te voldoen


Onze pigmenten zijn op dermatologische tolerantie getest en daarbij bekroond als "uitstekend". CTL GmbH chemical technological laboratorium is een testorganisatie voor o.a. cosmetica en levensmiddelen. Producten zijn getest op schadelijke stoffen, allergenen en kankerverwekkende stoffen. CTL GmbH Certificaat  is een garantie dat het product geen schadelijke stoffen bevat


Een medische CE certificering zorgt ervoor - dat u ervan uit kan gaan dat de apparatuur in die hoedanigheid getest is op veiligheid, veilig gebruik, het juist functioneren, de steriliteit en besmettingsgevaar. Medische hulpmiddelen moeten zodanig ontworpen en vervaardigd zijn, dat het gebruik ervan geen gevaar oplevert voor de veiligheid van de clienten en de gebruikers