Welkom tekst

Foto
Sinds 4 januari 2022 zijn de nieuwe REACH- en ECHA-regelgeving van kracht. Om u optimaal voor te bereiden hebben wij onze hele kleurenwereld aangepast aan de nieuwe regelgeving.